3dtilesnederland.nl

3dtilesnederland.nl

3DTilesNederland.nl
Welkom op 3DTilesNederland.nl, een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, en Den Haag. Samen zetten we ons in om het verzamelen, beheren en benutten van 3D-data binnen gemeenten te bevorderen en te ondersteunen. Ons streven is om jou als gemeente te helpen bij het gestandaardiseerd beschikbaar stellen van lokaal ingewonnen 3D-data, door gebruik te maken van de internationale 3D Tiles-standaard.

Lokale 3D-Data toegankelijk maken
Dit initiatief maakt lokale 3D-data toegankelijk, waardoor je landelijk beschikbare 3D-data aanvult en verrijkt met actuele en gedetailleerde 3D-modellen van je eigen gemeente.

Praktische ondersteuning en handleidingen
Op onze website vind je praktische handleidingen en instructies die jouw gemeente ondersteunen bij het maken en publiceren van 3D Tiles, gebaseerd op diverse 3D-databronnen. Voor gebruikers bieden we hulp bij het toegang krijgen tot en het benutten van de 3D Tiles in verschillende 3D-omgevingen. Daarnaast biedt de website een overzicht van gepubliceerde 3D-data, inclusief informatie over hoe deze te benaderen is.

3DTiles: Publiceren en delen van 3D-Modellen
Met behulp van 3DTiles kunnen gemeenten gedetailleerde 3D-modellen van hun steden publiceren als web service, waardoor data vanuit de bron wordt ontsloten en afnemers altijd over de actuele data beschikken. Verder biedt deze techniek de mogelijkheid om de 3d data online te delen en te bekijken in een realistische 3D-omgeving.

Levensechte visuals en interactieve ervaringen
Als het gaat om het creƫren van levensechte visuals en interactieve ervaringen, zijn er diverse oplossingen (viewers) als CesiumJS, Unreal en Unity (Netherlands 3D) beschikbaar. Met deze tools kunnen gemeenten realistische virtuele tours, simulaties en trainingen ontwikkelen om burgers te informeren en betrekken bij stadsplanning en andere gemeentelijke projecten.

Onze tilesets zijn gegenereerd met behulp van
pg2b3m (license)